Certifikáty

Dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pravidelným proškolováním a používáním ochranných pomůcek.

Absolvovaná školení a kurzy

  • Školení a přezkoušení z předpisů BOZP se zaměřením na práci ve výškách a nad volnou hloubkou
  • Kurz "Pokročilé techniky postupného kácení", pořádaný Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Pokročilé techniky postupného kácení

Práce ve výškách

 
Rychlý
kontakt

Mobil
+420 728 185 460

E-mail
Kazda606@seznam.cz

Nejnovější
reference


[ ^ nahoru ^ ]