Klempířské a pokrývačské práce

Klempířské a pokrývačské práce jsou naší silnou stránkou, protože zejména kvalitních klempířů v Libereckém kraji znatelně ubývá a my nabízíme zkušenost a dlouhodobé vazby na provádění tohoto oboru za předpokladu osvědčených tradičních technik. Práce s kovem jako materiálem je pro nás vysoce tvůrčí.

Při klempířské činnosti je nutné zahrnout do služeb související pokrývačské práce, které se liší zejména prací s materiálem jiného druhu.


[ ^ nahoru ^ ]